Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Neil Gaiman - Dave McKean - Μια συνεργασία με εξαιρετικό αποτέλεσμα
"The wolves in the walls" written by Neil Gaiman, illustrated by Dave McKean (bloomsbury children's books). Lucy is sure there are wolves in the walls of their house - and, as everybody says, if the wolves come out of the walls, it's all over. Her family doesn't believe her. Then one day, the wolves come out. But it's not all over. Instead, Lucy's battle with the wolves is only just beginning. (D. McKean).


"Crazy Hair" written by Neil Gaiman, illustrated by Dave McKean (bloomsbury children's books).
Bonnie is fascinated by Mister's wild hairstyle and feels compelled to tame it. However, Mister feels his hair is misunderstood, and so begins a hair-raising adventure as Bonnie and her comb are acquainted with the beasts, musicians and pirates jostling within it.

Δύο εξαιρετικά εικονογραφημένα βιβλία από το δίδυμο των best sellers Neil Gaiman και Dave McKean (για μικρούς και μεγάλους). Για μένα προσωπικά ήταν μία ανακάλυψη και απόλαυσα τόσο το κείμενο όσο και τις εικόνες.